ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε


Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου
Πρόεδρος & Υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας

Θεοδοσία Μανωλάκη
Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνη Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πάρου)

Βασιλική Αλιπράντη
Γραμματέας

Κατερίνα Λουκή
Ταμίας

Κων/νος Μαζαρός
Υπεύθυνος Εκλογικής Ετοιμότητας

Γιάννης Μπιζάς
Υπεύθυνος Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα

Δημήτρης Σιφναίος
Υπεύθυνος Εργαζομένων Δημόσιου Τομέα

Μιχάλης Τριανταφύλλος
Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Αντιπάρου)

Μαρία Φραγκούλη
Υπεύθυνη Παραγωγικών & Επιστημονικών Φορέων

Μαρία Πριμηκυρίου
Υπεύθυνη Γυναικείων Θεμάτων
 
error: Content is protected !!