Γ.ΒΡΟΥΤΣΗΣ, «Πάνω από τις μισές προσλήψεις αφορούν ευέλικτες μορφές εργασίας»