Γιάννης Βρούτσης, Υπουργός Εργασίας, Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 35.000 ανέργους

error: Content is protected !!