Γεγονός η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

error: Content is protected !!