Γιάννης Βρούτσης, Υπουργός Εργασίας: Ένταξη 540.000 Δημοσίων υπαλλήλων στο σύστημα της ΑΠΔ

error: Content is protected !!